• 1920 – powstanie fabryki Augusta Ventzkiego w Słupsku[2][3]
 • 1939 – produkcja fabryki obejmuje dość szeroki asortyment wyrobów: są to pługi traktorowe i konne, kultywatory, pielniki, parniki[4]
 • 1946 – połączono dwie fabryki działające na terenie Słupska, tj. fabrykę kotłów parowych oraz aparatury dla przemysłu rolno-spożywczego (posiadającą odlewnię żeliwa) i fabrykę Augusta Ventzkiego, w jedno przedsiębiorstwo, które otrzymało nazwę Fabryka Maszyn Rolniczych Ventzki-Plutentsch[4]
 • 1 IV 1947 – wznowienie produkcji przez Fabrykę Maszyn Rolniczych w Słupsku[5]
 • 1948 – funkcjonuje pod nazwą Słupska Fabryka Narzędzi Rolniczych
 • 1959 – rozpoczęcie produkcji przetrząsaczo-zgrabiarki beznapędowej PZB-7[6]
 • 1968 – funkcjonuje pod nazwą Fabryka Maszyn Rolniczych Agromet-Famarol w Słupsku. Rozpoczęcie produkcji przetrząsaczo-zgrabiarki PZK-7(później Z-211)[2][6]
 • 1970-1975 – do produkcji wprowadzono nową grupę bron talerzowych przyczepianych i zawieszanych oraz grupę maszyn do zbioru siana: przetrząsaczo-zgrabiarkę ciągnikową i zgrabiarkę konną[4]
 • 1973 – włączono w struktury Fabryki Maszyn Rolniczych Agromet-Famarol w Słupsku w ramach centralizacji przemysłu maszyn rolniczych Sławieńskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Darłowie[2]
 • 02.1974 – zakup licencji Li-770 na nowoczesne i efektywne kosiarki bębnowe Fahr KM-20 i KM-22 od zachodnioniemieckiej firmy Maschinenfabrik Fahr[7].
 • 1975 – włączono w struktury Państwowy Ośrodek Maszynowy w Słupsku, zakup licencji na kombajny jednorzędowe i dwurzędowe do zbioru buraków cukrowych niemieckiej firmy Kleine, której wybór był poprzedzony testami maszyn firm Kleine, Stoll, Schmotzer i Rossa[4]
 • 1 stycznia 1983 – zakład w Darłowie usamodzielnił się i przyjął nazwę Fabryka Maszyn Rolniczych „Agromet” (Po przekształceniach w latach 1993/1994 wyodrębniono dwie firmy „Odlew” oraz „Farmet”. Przedsiębiorstwo „Odlew” funkcjonuje i zatrudnia obecnie ok. 80 osób. Firma „Farmet” została zlikwidowana na przełomie roku 1998/1999)[8]
 • 1983 – uruchomiono produkcję maszyn 6-rzędowych do rozdzielczego zbioru buraków oraz nowy kombajn[4]
 • 1985 – do produkcji wprowadzono zmodernizowany kombajn i przetrzasaczo-zgrabiarkę zawieszaną[4],
 • 1987 – uruchomiono produkcję nowego typu kombajnu do zbioru buraków cukrowych Z-417 „Posejdon”[9]
 • 1990 – utworzenie przez darłowski „Agromet” i Cormall Holding S/A polsko-duńskiej spółki joint venture „Agrocorm”[10][11]
 • 1992 – „Agrocorm” uległ likwidacji[10], przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa Famarol S.A.
 • 1995 – Famarol zostaje objęty zarządem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „Piast”.
 • 2006 – przejęcie Famarolu Słupsk przez Unia Group[12]
 • 2007 – zakupienie licencji pras zwijających Deutz-Fahr, których produkcję ulokowano w Famarolu[12]